Wij hebben gekozen voor Heino!

Het doel van Lokaal Alternatief is de inwoners van de voormalige gemeente Heino. (Hieronder verstaan wij ook de kerkdorpen Laag Zuthem en Lierderholthuis.) optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming. In de gemeenteraad zal LA uiteraard de belangen van burgers in de gehele gemeente Raalte behartigen. Vandaar dat de woorden en omstreken expliciet in onze verkiezingsleuze worden vermeld.

De motivatie van het raadswerk wordt gevonden in het geloof in de lokale kracht van de samenleving. Initiatieven vanuit de samenleving met als doel de leefbaarheid van de dorpen te vergroten kunnen op steun van ons rekenen. Lokaal Alternatief benadert de politieke uitdagingen zakelijk, nuchter en vanuit de lokale optiek en zoekt naar eigentijdse oplossingen, niet gehinderd door ballast van oude ideologische ideeën. Kortom, wij gaan uit van praktische problemen en oplossingen. Een lantaarnpaal is niet christelijk of liberaal. Hij moet gewoon goed licht geven op de goede plek.

 

 

Lokaal Alternatief wil dat de gemeente zich gaat inspannen om de gemeentelijke activiteiten handig, efficiënt en doelmatig uit te voeren. Activiteiten die niet tot de kerntaken van de gemeente horen moeten worden uitbesteed aan organisaties die op dat gebied efficiënter kunnen werken.

Speerpunten 2022-2026

1. Voldoende betaalbare woningen
2. Duurzaam en milieuvriendelijk Heino
3. Behoud De Tippe en bibliotheek
4. Burgers worden werkelijk betrokken
5. Extra aandacht onderhoud stoepen en groen
6. Zorgeloos oud worden in Heino
7. Nieuwbouw sporthal in Heino
8. Modern industrieterrein Heino
9. Meer economische samenwerking met Zwolle
10. Heino nooit bij Deventer

 

Kandidaten

Graag stellen wij onze kandidaten aan u voor:

Egbert den Daas "Hart voor Heino"
Egbert den Daas

Ruim dertig jaar woon ik met veel plezier in Heino. Mijn eerste maatschappelijke betrokkenheid in Heino was het voorzitterschap van peuterspeelzaal Hummeltjeshonk. Dit ben ik 6 jaar geweest. Van 1994 tot 2001 was ik raadslid in de Heino’se gemeenteraad en van 2001 tot 2022 in de gemeenteraad van Raalte. Sinds begin jaren tachtig ben ik werkzaam als leraar geschiedenis geweest in het voortgezet onderwijs te Zwolle. Mijn hobby’s zijn Geschiedenis, lezen, tuinieren en koken. Sinds vier jaar is het wandelen met de hond er bijgekomen.
Initiatieven vanuit de samenleving met als doel de leefbaarheid van Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem te vergroten kunnen op mijn volle steun rekenen. Uiteraard zal ik als gemeenteraadslid de belangen van burgers in de gehele gemeente Raalte behartigen. Met als leidraad samen kijken wat mogelijk is.

Jan Datema "Iedereen telt mee"
Jan Datema

Ik ben een geboren Zwollenaar, maar via omzwervingen in en buiten Nederland zijn wij ongeveer 35 jaar geleden in ons mooie Heino geland!
Ik ben sinds 2 jaar actief in Raalte als gemeenteraadslid. Tevens ben ik  bestuurlijk  betrokken bij ons Dorpshuus in Heino. Buiten Heino ben ik als voorzitter actief bij de Stichting Present Zwolle. Tenslotte reis ik een paar keer per jaar af naar Roemenië als bestuurslid van een Stichting Medisch Kindertehuis daar.  Heino, Laag-Zuthem en Liederholthuis zijn heerlijke plekken om te wonen en te leven. Waarom? Ik ervaar het zo: mensen zijn op elkaar betrokken, zien naar elkaar om, steunen elkaar als dat nodig is en vieren uitbundig feest als er iets te vieren valt! En onze dorpen liggen in een prachtig gebied met veel natuurschoon en cultuur. Daar wil ik mij de komende vier jaar voor inzetten!

Jolanda Hofman "We moeten het samen doen"
Jolanda Hofman

Ik ben Jolanda Hofman en ik woon in Laag Zuthem samen met Ton. We hebben twee volwassen zonen Sam en Fons. In het dorp ben ik betrokken bij het ‘samen koken’ eens per maand in het Trefpunt. Ooit begonnen als voorzitter van de peuterspeelzaal van Laag Zuthem en Lierderholthuis ben ik tot voor kort betrokken geweest als lid van de Raad van Toezicht voor kinderopvang KOOS.
Ik werk als gz- psycholoog in de zorg en doe dit met veel plezier.
We leven samen in een prachtige omgeving en samenleven doen we samen. Daarom is de gemeentepolitiek ook zo belangrijk en vind ik dat we er samen wat van moeten en kunnen maken!

Raymond Godeschalk "Ik kies voor Heino. U ook?"
Raymond Godeschalk

Ik wil zorgen dat initiatieven om Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis beter, mooier en/of sterker te maken ook gesteund worden door de gemeente. In het bijzonder wil ik mij richten op duurzaamheid en het mooie natuurschoon dat we in en rondom Heino hebben. Daarnaast wil ik meer aandacht voor vrijwilligers/mantelzorgers bij het maken van beleid en wil ik kijken hoe de gemeente deze mensen nog beter van dienst kan zijn. Daar wil ik mij de komende vier jaar voor inzetten! Vanaf mijn peuterjaren heb ik in Heino gewoond, zodat ik in deze mooie omgeving ben opgegroeid. Daarbij heb ik het geluk gehad om de liefde gevonden te hebben bij Heidi Pap (inderdaad ene van de verwarmingsman), een echte getogen Heinose en samen hebben we 3 kinderen. We willen graag zo lang mogelijk in deze mooie plaats blijven wonen. Voor mij de motivatie om mij nog nadrukkelijker in te willen zetten voor het beter, sterker en mooier maken van Heino.

Margreet Wassink-Beerekamp "betrokken op Heino"
Margreet Wassink-Beerekamp

Ons gezin is in 1985 in Heino, neergestreken. Een bewuste keuze vanwege de open en aantrekkelijke groene inrichting van dit toen nog zelfstandige dorp. Inmiddels wonen wij hier al weer bijna 37 jaar met veel genoegen en voelen we ons nog steeds helemaal thuis. We mogen ons nu wel Heino-ers noemen. Inmiddels ben ik al enige tijd gepensioneerd. Daarvoor was ik werkzaam in de juridische sector en als lerares Engels. Na het opgaan in de gemeente Raalte bleek al snel dat een en ander nadelig uitpakte voor de groenvoorziening in Heino. Met pijn in het hart constateerde ik dat o.m. prachtige rozenstruiken het veld moesten ruimen in het kader van ingevoerde onderhoudsbezuinigingen. In de loop der jaren is wel gebleken dat ook voor de instandhouding van andere voor Heino belangrijke voorzieningen uiterste waakzaamheid geboden blijft. Mijn grote wens dat het in mijn ogen nogal saaie centrum van Heino een meer levendiger en kleurrijkere uitstraling krijgt!
Het subsidiebeleid van de gemeente Raalte met betrekking tot het verlenen van subsidie voor snoeiwerkzaamheden aan bomen met een 'monumentenstatus' verdient in mijn ogen waardering. Ik was blij verrast te vernemen dat de in onze tuin staande lindeboom en notenboom genoemde status hebben gekregen.

Meike Rosenthal "Heino: mijn inzet waard!"
Meike Rosenthal

Mijn achtergrond is de medische wereld (medisch analiste) en de laatste 20 jaar het onderwijs (Vanuit de Onderwijs Inspectie).
Mijn grootste hobby is lezen, lezen en lezen. Mijn wens is dan ook het in stand houden van onze bibliotheken in Heino en Raalte, een zo opbouwende, educatieve, ontspannende en dus broodnodige voorziening

Toen wij in 1986 in het dorp Heino kwamen wonen vanuit de stad Utrecht, was dit nogal een grote overgang. Maar de rust, de ruimte, de schitterende omgeving en de menselijke maat deden hun heilzame werk. Om dit alles in stand te houden wil ik mijzelf inzetten voor de plaatselijke politiek.

Speerpunten

Lokaal Alternatief heeft van zich doen spreken in Raalte. De komende 4 jaar maken wij ons hard voor de volgende speerpunten:

  1. Voldoende betaalbare woningen
  2. Duurzaam en milieuvriendelijk Heino
  3. Behoud De Tippe en bibliotheek
  4. Burgers worden werkelijk betrokken
  5. Extra aandacht onderhoud stoepen en groen
  6. Zorgeloos oud worden in Heino
  7. Nieuwbouw sporthal in Heino
  8. Modern industrieterrein Heino
  9. Meer economische samenwerking met Zwolle
  10. Heino nooit bij Deventer

Indien u vragen opmerkingen of aanwijzingen heeft, kunt u die altijd direct aan ons richten: Egbert den Daas

Verkiezingsprogramma

Lokaal Alternatief heeft ook de verkiezingsbelofte van 2018 weer waargemaakt en Heino op de politieke agenda gezet en gehouden. 

Het doel van Lokaal Alternatief is de inwoners van Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming.

Verkiezingsprogramma (PDF)